Những hạn chế của quan niệm truyền thống và bố mẹ cần làm gì để giúp con gái phát triển tốt hơn

114

 Do chịu ảnh hưởng của những quan niệm truyên thống từ thế hệ trước nên trong  quá trình giáo dục con gái, cha mẹ thường lặp lại những suy nghĩ kiểu như: con gái thì không cần có sự nghiệp lớn,  gia đình mới quan trọng trong cuộc sống hằng  ngày, sự nghiệp quá thành công sẽ khiến gia dình thất bại: con gái chỉ cần khôn mặt dễ nhìn, tính cách tốt, không cần quá giỏi hoặc quá thông minh; Con gái có tính cách nhu mì,bảo sao nghe vậy, không nhất thiết phải mạnh mẽ.

Một số bé gái trưởng thành trong sự bó buộc của những quan truyền thống như thế, vô hình trung đã hình thành một  lối tư duy dặc định, chẳng hạn như không có mục tiêu và lí tưởng lớn, thiếu tự tin, khả năng chịu áp lực kém, trong khi xã hội hiện đại lại cần có những người có lòng  tự tin và quả cảm. Như vậy không thoát khỏi cảm giác hoang mang, lo sợ nguy hiểm dẫn đén khủng khoảng tâm lí sau này.

Ảnh:(Giáo dục CTH)

   Theo đà phát triển của xã hội, đa phần nữ giới ngày nay đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nam giới, họ có vai trò ngang bằng với nam gái, trở thành một lực lượng quan trong  của xã hội, những lối tư duy và cách sống truyền thống thường sẽ làm nữ giới trở nên yếu ớt, thiếu đi những  tố chất  và khả năng cần có, trong ngày càng cạnh tranh khốc liệt của xã hội.Rất có thể họ sẽ mất đi khảng năng định hướng cho bản thân.

Ảnh:(Nhật Kí Bé)

     Vì thế, cha mẹ nên tạo nhiều cơ hội để rèn luyện bản lĩnh cho con gái giúp con gái xóa bỏ những ảnh hưởng và sự bó buộc của tư tưởng truyền thống, xây dựng nên những tiêu chuẩn và quan niệm của thời  đại mới trong nhận thức, đồng thời trong quá trình giáo dục, hãy để con gái tự hoàn thiện bản thân, bồi dưỡng nhân sinh quan đúng dắn, giúp bé có được định hướng giá trị và tinh thần tích cực ,từ đó đặt nền móng vững chắc cho tương lai sau này…

*Theo: 108 bí quyết giáo dục con của cha mẹ thông thái